آزمایشگاه مرکزی آموزشی دانشگاه در فضای به مساحت 1100 متر مربع در ضلع غربی ساختمان دانشکده پزشکی در طبقه همکف و زیرزمین تاسیس شده است

این آزمایشگاه در دو بخش آموزشی و تحقیقاتی فعال می باشد. بخش آموزشی آزمایشگاه مسئولیت آموزش علاوه بر آموزش رشته های دایر در دانشکده پزشکی به تمام رشته های موجود در دانشگاه خدمات آموزشی آزمایشگاهی ارائه می دهد.

بخش آموزشی شامل

آزمايشگاه هماتولوژی و فيزيولوژي به انضمام بخش تحقيقات ايمونوهيستوشيمي به مساحت 96 متر مربع

آزمايشگاه بيوشيمي به مساحت 120 متر مربع به انضمام بخش Oxidative Stress Assessment in Nervous Tissue

آزمايشگاه ميكروبيولوژي و انگل شناسی به مساحت 100 متر مربع

تالار ميكروسكوپ (انگل شناسي و بافت شناسي) 130 متر مربع

آزمایشگاه ایمنولوژی به مساحت 96 متر مربع

بخش تحقیقاتی آزمایشگاه مسئولیت تحقیقات و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی را بعهده دارد این بخش شامل 5 بخش می باشد

آزمايشگاه تحقيقات 1 (Cell Culture & Stem Cells )

آزمايشگاه تحقيقات2 ( نانوفناوری پزشکی)

آزمايشگاه تحقيقات3 (زیست فناوری پزشکی)

آزمايشگاه تحقيقاتي4 ( Behavioral Examination in Neuroscience )

حیوانخانه دانشکده پزشکی

ليست وسايل و تجهيزات عمده آزمايشگاهي

PCR
Real Time PCR
Palsed-field gel electrophoresis
دستگاه كروماتوگرافي ژل فيلتريشن شامل پمپ پريستالتيك و فراكشن كالكتور
Semi dry western blotting
ترموبلاك
ترمو ميكسر
انواع شيكر
ميكروتوم
انكوباتور هيبريديزيشن
شیکر انکوباتور
تجهیزات ايمونوهيستوشيمي

ميكروسكوپ اينورت فلورسانس و فاز كنتراست
الايزا
وسترن بلاتينگ

انواع فتومتر
انواع سانتريفوژها و میکروسانتریفوژهای معمولی و يخچالدار با دور بالا
انواع الکتروفورزهای عمودی و افقی
هود لامینار کلاس 2
فریزر 20- و 70- درجه سانتیگراد
انواع یخچالهای نگهداری مواد
انواع انکوباتور (CO2دار و معمولی و شیکردار و یخچالدار)
انواع تانک ازت
بن ماری سیرکولار
اولترا هموژنایزر
كوره 700 درجه